Mladějovsko - Hřebečský čundr

2.8. - 4.8.2002

Sepsal: Jóžin
Z papíru do HTML převedl: Klokan

Zvadlo na tuto akci nikdy neexistovalo.

Pátek 2.8.2002

V pátek po 18.30 přijíždím vlakem ČD (po 1 přestupu z PV) do Trpíku, zde necelou půlhodinku čekám na Klokana, jenž posléze přijede z opačného směru. Na zastávce krmím divou zvěř... A po chvíli vyrážíme.

Bereme to po cestě nahoru podél potoka - směr Hřebečský hřbet - a rybníček pod ním u zmíněného potoka. Na cestě potkáváme červenou značku, která se zdá vést do Mladějova, leč žádný rozcestník nepotkáváme. Kousek za skautským táborem nalézáme pramen, vracíme se na "značku" a pokračujeme po ní, dokud nezačne opouštět náš potok.

Začíná drobně pršet. Kolem potoka je mokrá vegetace, a tak míříme ještě kus po cestě, a pak azimutem lesem. O kus dál zastavujeme na jakési cestě - já po ní vyrážím k oblíbenému potoku na průzkum - opravdu nalézám silně zelený a zarostlý rybníček. Jelikož připadá nekoupací i mně, vracím se zpět ke Klokanovi. Spolu lezeme na kopec, kde Klokan vybírá místo na spaní. Ani jeden z nás si ho pořádně neprohlédne, a tak mi po společném postavení tropika nezbývá, než odstranit dva poměrně vzrostlé kořeny. Klokan mezitím rozdělává za pomoci březové kůry (je přece jen dost mokro) oheň - už je skoro tma.

Zjišťujeme, že máme oba skoro totožné zásoby - vaříme tedy rýži s vepřovým masem a hráškem. Po jídle uléháme pod tropiko...


Sobota 3.8.2002

Ráno něco po 10-té hodině bourám tropiko, dojídáme zbytky od večeře a posléze balíme. Vyrážíme nahoru do kopce, pak kličkujeme po různých cestách hledaje místní značku = cyklotrasu... Nakonec to vzdáváme a jdeme azimutem po "hřebeni". Zanedlouho narážíme na cestu a po chvíli též na zelenou značku, která nemá vůbec existovat. Ale jelikož zjevně existuje, vyrážím po ní na průzkum ... a dle očekávání dorážím k Mladějovskému hradisku, což znamená, že červenou přeznačili na zeleno.

Vracím se pro Klokana a pak společně provádíme průzkum hradu - je silně zarostlý, kromě valů a příkopů (možná i nějakých jam, které přes vegetaci nejsou vidět) jsou tu jen ostružiny << Ostružiny nejsou zas tak špatný objev:o)) >> ... a na konci ostrohu stůl se stříškou pro turisty.

Z hradu pak slézáme po značce, překračujeme koleje místní úzkokolejné dráhy a procházíme Mladějovem až do "muzea", odkud vyjíždí výletní parní vlaky po zmíněné trati. Vlak, který by nás odvezl až do Hřebče, jede až 15:15, tak si prohlížíme pár lokomotiv a vagónků vystavených na "nádražíčku", zvláště pak vagónek plný vody, v níž se chladí 30-ti litrový soudek z Poličky. Občerstvujeme se tedy zde (Polička 10° za 15,- Kč; vychlazení odpovídající podmínkám) a obědváme. Pak tak trochu prolézáme pár mašinek a živě o nich diskutujeme, čímž zaujmeme jednoho člověka, který má co do činění se zdejším muzeem, a tak nás jím provede. Muzeum je dost rozsáhlé a z větší části se nachází ve fabrice MLŠZ. Zdejší doly měly kdysi blízké vztahy s Rakovnickými šamotovými závody, a tak na našeho průvodce Klokan zapůsobí - dokonce se přes Klokana pak pokouší sehnat jakýsi prehistorický druh osmihranných dlaždic.

Po prohlídce tedy nasedáme do vláčku taženého parní lokomotivou číslo 1, která nás se zastávkami na Vekslu a v Nové Vsi, a po dobrání vody u 2.studny vykládá v Hřebči uvnitř závodu bývalých lupkových dolů - štola je pěkně zamřížovaná, ale možná by se tam dalo prolézt... nicméně my dovnitř nelezeme. Po přelezení / podlezení plotu << Jóžin se pod ten plot prostě musel nasoukat :o) >> opouštíme závod a po silnici šplháme nahoru do Hřebče. Zde mě zaujme hospoda "U tety", která má v sobotu a v neděli zavřeno. << ...Stará teta není doma a mladá to neumí... Klokan by ji to jistě rád naučil:-) >>

Dále směřujeme kus po červené, nicméně když se odbočka k hradu dlouho neobjevuje, vytahuji pod elektrickým vedením mapu, abych zjistil, že byla kousek před hospodou... Strastiplnou cestou mezi kopřivami, ostružinami a jiným sympatickým rostlinstvem se vracíme podél elektrického vedení na hrad - zde nalézáme jen zbytky valů a příkopů a sloupy vedení devastující hradní kopec.

Po svačince se vracíme zpět na červenou, po ní se dostáváme do další vesničky, kde dobíráme vodu, a pak se kousek vracíme na cestu k lesu, který by měl vést až do Svitav. Cesta ovšem časem mizí, takže se prodíráme hnusně zarostlým lesem - kopřivami, malinami a vysokou mokrou trávou. Občas potkáme i nějakou cestu či špatně značenou zelenou značku << spíš špatně odstraněnou >>, která nás zavede do hořčičného pole... takže se vracíme zpět do lesa.

Nakonec projdeme asi 3/4 lesa a spíme na kopečku nad cestou vedoucí správným směrem a vypadající, že už snad nezmizí. K večeři vaříme pro změnu rýži s hráškem a vepřovým masem. Tropiko nestavíme.


Neděle 4.8.2002

Ráno vstáváme, opět dojídáme zbytky od večeře a balíme. Pak vyrážíme po zmíněné cestě, která nás s totálně promáčenýma botama vyvede na pole, po němž se už v pohodě dostaneme na silnici - a to kousek před Svitavami.

Ve Svitavách se zastavujeme kousek za Pivovarskou pivnicí a zrušeným pivovarem. Zkoumáme mapu, a pak bloudíme (díky mně) Svitavami směr rybník Rosnička. Ale nakonec, po krátkém váhání, končíme na Svitavském koupališti (vstupné 25,- Kč), které je přeci jen blíž k nádraží. Na Rosničce bychom si zaplavali tak jednou a šli zpět na vlak...
Svitavské koupaliště má nechutně << nádherně >> čistou, ale mírně studenou vodu. <<Klokan se vyhřívá na rozpálených dlaždicích, až ma plavčík strach, zda mu něco není. >> Slunce svítí, a tak se na koupališti flákáme asi do 13:45, a pak mizíme do hospody (na koupališti bylo vše nechutně předražené). Přesněji řečeno do Pivovarské pivnice - je to nedaleko nádraží a točí tam Rychtáře. Asi hodinku pobýváme na zahrádce, obsluha je mladá, hezká, příjemná a nenosí podprsenku. << A k čemu je to mně?! >>. Pivo: 11° Rychtář 10,80; 12° Rychtář 11,80; 10° Budvar 12,- Oba Rychtářové byli dobří...
Pak odcházíme na nádraží a kupujeme lístky. Po přestupu v Třebové opuštím v Kolíně Klokana, abych šel na pár dní dělat Mariáně společnost na loď (jedou od čtvrtka Sázavu - Mariána sama, neboť její háček simuluje). V Kolíně, díky zpoždění Bečvy, stíhám vlak, který měl odjet asi 2 min. před naším příjezdem...Zpět na hlavní stránku cancáku.
Vytvořeno dne 3.-12.8.2002, přepsáno 17.9.2002